dilluns, 13 d’abril de 2015

"Curs de filosofia en sis hores i quart" Witold Gombrowicz (àtic dels llibres) [Trad.Claudia Casanova]"-No es tracta de preguntar si cal filosofar o no. Filosofem perquè és obligatori. És fatal. La nostra consciència es planteja qüestions i hem d'intentar resoldre-les. La filosofia és quelcom obligatori."

"L'objecte ha de ser pres per la consciència per tal de formar la realitat en el temps i en l'espai."

"La ciència ens pot assenyalar la relació entre les coses, però no el coneixement directe de l'essència de les coses."

"El problema fonamental de Kant és: com és possible el nostre coneixement del món?"

"Per a Schopenhauer, la vida és un malestar continu i criminal."

"la intel·ligència de l'home mediocre és semblant a una llanterna, que il·lumina només el que busca, mentre que la intel·ligència superior és com el sol, que ho il·lumina tot."

"El raonament només serveix per justificar una elecció anterior. (És impossible lluitar contra allò que l'ànima ha triat; Zeremski.)"

"La vida humana no està assegurada en absolut, sinó que demana conquestes sense parar; la vida és conquerir allò que no es té."

"No som mai el que volem ser, però volem ser. L'ésser humà és essencialment desgraciat perquè és limitat."

"El sentit profund i únic de la religió és, simplement, el de transferir la justícia a l'altre món."

"darrere dels nostres sentiments nobles s'hi amaguen complexos, baixeses i, en fi, la brutícia de la vida."

"Per aquest motiu, doncs, la filosofia i l'art grecs s'han convertit en quelcom tan important per a nosaltres: perquè tota Europa i la humanitat moderna provenen de Grècia."