dilluns, 10 de desembre de 2012

"Cartes d'Aristòtil al seu fill" Carlos Goñi (pagès editors)


"No podia admetre que les formes, les idees, que són causes de les coses, pogueren subsistir en un món suprasensible, distint i independent del sensible. Les meves investigacions en el terreny de la lògica em van portar a pensar que l'universal no es troba fora del particular, sinó que forma la seca essència, és a dir, que la forma de cavall no es troba fora de cada cavall singular, justament perquè és el que li fa ser cavall. No feia falta, per tant, suposar un món a part per a explicar aquest."

"Sigui el que que sigui, ha de conduir-te a viure bé, o el que és el mateix, a la felicitat."

"Benvolgut Nicòmac, per més que t'estrenyi la vida, amb dificultats econòmiques, exigències socials o compromisos polítics, no deixis mai de buscar el bé, perquè no hi ha una altra forma d'arribar a ser feliç. Aquest bé consisteix a realitzar l'activitat que li és pròpia a l'home, que no consistirà a menjar i beure a plaer, perquè això també ho fan els bruts, sinó a viure conforme a la raó."

"La nostra conducta es va consolidant gràcies als hàbits."

"Respecte a la conducta, resulta molt difícil establir amb precisió el que és convenient i el que no ho és, perquè més que de regles fixes, a l'hora d'actuar es considera l'oportú a cada cas."

"No hi ha dos accions iguals, com no hi ha dos homes iguals: en cada cas cal considerar-ne les circumstàncies concretes."

"un home no ha de fer el que li agrada, sinó el que més tard li agradarà haver fet. Quanta raó tenia! Hem d'avançar-nos al futur i mirar des d'ell, només així la nostra actuació serà prudent. Això és el que s'anomena previsió."

"Comptat i debatut: si el plaer no s'identifica amb el bé, això vol dir que no tot plaer s'ha de buscar."

"La seva llibertat queda seriosament minvada: esclavitzats pels plaers, no són capaços de triar una altra cosa. Per això, la temprança ens allibera, perquè ens obre les possibilitats d'elecció."

"Per aquest motiu, a l'art d'organitzar i dirigir la moralitat dels individus cap a la societat es diu política."

"Perquè tot producte té un valor d'ús i un valor de canvi, el valor d'ús es fonamenta en la utilitat que té per a nosaltres, d'altra banda, el valor de canvi ve determinat pel mercat."

"també la democràcia por fer-se malbé si es torna demagògia, és a dir, el govern del poble que persegueix no els béns de la ciutat, sinó els plaers de la majoria."

"Ens va ensenyar que cal ser ciutadà a les verdes i a les madures, que tots som iguals davant la llei, que un ordre legal és per als homes tan necessari com l'ordre natural per als animals."

"¿Qui voldria viure, fins i tot posseint tots els béns, sense amics?"