dimecres, 12 de febrer de 2014

"El somni de Lucreci" Martí Domínguez (proa)


"El llibre De la natura va substituir les velles cosmogonies, poblades de mites i supersticions, per una història racional del món que tan sols atenia a les dades positives de la naturalesa."

"Galileu insisteix que els nostres desigs són inútils al davant dels fets, i la nostra força és irrellevant al davant de la natura."

"El final de Giordano Bruno, a la foguera del Campo dei Fiori, és la millor prova d'aquest perill de la libertas philosophandi, i de practicar lliurement la filosofia i, sobretot, d'expressar la pròpia opinió sense censures."

"Atreveix-te a veure les coses tal com són i no com te les han ensenyat o com les pensa la majoria; busca i defensa la veritat que tu, personalment i individualment, has trobat; confia en les forces del teu enteniment i passa pel sedàs de l'experiència i de la crítica tot el que et proposen els altres que penses i faces."

"I si la ciutat fóra la destructora de la moral? I si les arts i les ciències foren  més culpables de la degradació dels costums que no veritables protectores?"

"D'alguna manera, la llibertat dels unitaristes va poder amb la severitat dels anglicans, i també d'alguna manera, aquella família tan religiosa va originar aquell moviment profundament antireligiós que és el darwinisme, el darwinisme, és clar! de Charles Darwin."

"A poc a poc, van apareixent les noves idees, les inquietuds intel·lectuals: el jove crèdul deixa pas al lliurepensador, que tot ho analitza, que tot ho posa en solfa. Paley va perdent força, Déu va sent desplaçat pels dubtes, i pas a pas s'imposa una nova visió de la natura. I de colp, aquell I think ocupa tot el seu pensament."

"si la vox populi se li permetera parlar apareixeria com la veu de l'error i de l'absurditat, en lloc de com la vox Dei."

"Heu vist alguna vegada un eixam d'abelles escapar-se del seu rusc?... El món, o la massa general de la matèria, és el gran rusc... el rusc d'abelles és un ésser, l'individu."

"els gens sobreviuen malgrat els desigs de les persones."

"l'organisme és el sistema que té l'ADN per fabricar més ADN. Encara més, l'hipotàlem i el sistema límbic estan enginyats per a perpetuar l'ADN. En realitat, tot en l'individu existeix per a perpetuar l'ADN."

"res no té sentit en biologia si no és a la llum de l'evolució"

"el terme religió prové de religare, en el sentit coercitiu del mot, de lligar, de nuar, de controlar les voluntats dels homes."