dimecres, 14 d’agost de 2013

"La nova realitat" Jordi Pigem (kairós)


"Els moments kairós són instants d'especial intensitat que marquen el curs de les converses, dels dies i de la vida."

"L'ús combinat d'aquestes dues noves armes, la xarxa digital i la hipermatematització, ha estat clau, per exemple, per l'especulació global amb el preu dels aliments a través del mercat de futurs, produint gana en un món que genera prou aliments per a una humanitat i mitja."

"Continuen creient-se experts, i ho són: experts en utilitzar mapes que no corresponen a cap territori i brúixoles que orientes cap al passat."

"Fa divuit segles Plotí ja afirmava que la ment esdevé allò que contempla. És important escollir bé el nostre horitzó i els nostres referents, perquè en tot allò que absorbeix la nostra atenció ens anem convertint, inconscientment."

"la nostra intel·ligència inconscient guia, per sort, la major part del que som i el que fem."

"Nietzsche vincula l'apol·lini amb el principi d'individuació, que ens fa sentir individus separats, i el dionisíac amb el sentiment místic, que ens fa sentir units a la natura."

"El món modern ha desenvolupat la precisió i l'especialització a costa de perdre la visió de conjunt."


"escrivia fa dècades que l'ego està relacionat amb les funcions de domini, control i organització i que la història de la civilització occidental podria escriure's en termes del creixement de l'ego."

"com més ens permetem ser servents del tenir, més caiem en l'ansietat corrosiva que el tenir implica."

"la lògica del mercat inevitablement afavoreix que té més poder, més diners, més influència o més informació. La teoria econòmica ensenya precisament a aprofitar aquest avantatge."

"La tecnocràcia posa èmfasi en els individus aïllats, no en les persones com a membres d'una comunitat vital."

"l'esquizofrènia té molt a veure amb tot el que és modern en la condició humana: una ment a la deriva, no amarrada al món, una ment que des d'aleshores crea el seu propi món, que resulta cada vegada més desconcertant i més alienat del món real."

"ja no tenim veu interior; avui tenim massa coneixement, la raó tiranitza les nostres vides."

"És molt de mal gust el fet que els qui imposen l'austeritat econòmica no sàpiguen què és patir-la."

"La física quàntica és avui la més prestigiosa de les disciplines científiques, la més complexa en l'àmbit matemàtic i la més paradoxal en l'àmbit filosòfic."

"És un món on no hi ha coses, només hi ha relacions: El relacional és el més real."

"El món no és fet d'objecte, no és fet d'àtoms, sinó de relacions i relats."

"intentar congelar el fluir de la realitat, no acceptar el seu caràcter dinàmic (impermanent) i voler reduir-la a l'estàtic i substancial (permanent), és la causa de tota frustració."

"Els procés de transició nacional no tindria gaire sentit si es limités a copiar les estructures caduques de la vella realitat que ara s'enfonsa."