dijous, 20 de gener de 2011

"El món no se'n surt" Tony Judt"Durant trenta anys hem convertit en virtut la recerca de l'interès material: de fet, aquesta recerca és tot el que queda del nostre sentit de voluntat col.lectiva. Sabem el que costen les coses, però no tenim ni idea d'allò que valen."

"relligar les classes mitjanes a la democràcia va ser la tasca més important, i gens fàcil, que van escometre els polítics de la postguerra."

"Com més igualitària és una societat, més gran és la confiança."

"la política dels anys seixanta va passar a ser una pila de reclamacions individuals a l'estat i la societat."

"La tasca de l'estat no és únicament recollir la runa quan esclata una economia mal regulada, sinó també refrenar els efectes dels guanys sense mesura."

"És la creixent desigualtat dins la societat i entre les societats allò que genera tantes patologies socials."

"Fins ara, els filòsofs -com bé sap tothom- només han interpretat el món de diverses maneres; la qüestió és canviar-lo".